1. Installatie

Dit document beschrijft de installatie van een Pythagoras netwerklicentie. De licentie zal werken op een licentieserver. Een client computer zal verbinden met deze licentieserver en deze gebruiken indien succesvol.


1.1. Licentieserver

A.     Vereisten

Besturinsgsysteem: Windows.

Het type Windows kan zowel een normale als een server versie zijn.


B.      Pythagoras-installatie

Installeer Pythagoras:


Het Pythagoras installatiebestand bevat:

 • Pythagoras
 • De driver voor het gebruik van de licentieserver


C.      Licentie-installatie met internet

De trial-licentie is verlopen:
 • Start Pythagoras
 • Kopieer en plak de ontvangen productcode: • Klik 'Installeer' en 'Sluit'
 • Herstart Pythagoras. Pythagoras start op en  maakt gebruik van de netwerklicentie
 • Je kan het licentienummer controleren via Help – Over Pythagoras – Licentie Info
 • Je kan het licentienummer, het totale aantal beschikbare gebruikers en het aantal active gebruikers controleren in het Admin Control Center: http://localhost:1947
De trial-licentie is niet verlopen:
 • Start Pythagoras
 • Ga naar 'Help – Over Pythagoras – Licentie Info': • Ga naar de tab 'Installeer nieuwe sleutel' en kopieer en plak de ontvangen productcode: • Klik 'Installeer'and 'Sluit'
 • Herstart Pythagoras
 • Je kan het licentienummer controleren via 'Help – Over Pythagoras – Licentie Info'
 • Je kan het licentienummer, het totale aantal beschikbare gebruikers en het aantal active gebruikers controleren in het Admin Control Center: http://localhost:1947


D.     Licentie-installatie zonder internet

Het is mogelijk dat bovenstaande methode niet werkt. Dit gebeurt wanneer beveiligingsinstellingen te strict zijn:

 • Download het RUS-programma en kopieer het naar de licentieserver

https://pythagorasbvba.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0e2bf64d70f624dffa26ea6c1f57ead77&authkey=ASzbz5v8TSoqrFIaWsnsnPU

 • Voer het uit als Administrator op de licentieserver


Aanmaken van een c2v-file

 • Onder het tabje 'Collect Status information', selecteer “Installation of new protection key”
 • Druk 'Collect information', selecteer een locatie voor het C2V-bestand
 • Email het C2V-bestand naar support@pythagoras.net
 • U zal een email ontvangen waarin een v2c-bestand toegevoegd is


Gebruiken van de v2c-file

 • Voer het RUS-programma uit op de licentieserver als Administrator
 • Ga naar 'Apply License File', klik '...' , selecteer het v2c-bestand
 • Press 'Apply update'
 • Start Pythagoras


1.2. Clients

A.     Vereisten

Besturingssysteem: Windows.


B.      Pythagoras-installatie

Installeer Pythagoras:


Het Pythagoras installatiebestand bevat:

 • Pythagoras
 • De driver voor het gebruik van de licentieserver


C.      Communicatie-instellingen voor het vinden van de licentieserver

Wanneer de licentieserver zich in hetzelfde subnet bevindt als de client en alle communicatie via TCP en UDP poort 1947 mogelijk is, zijn er geen verdere instellingen noodzakelijk.

Voor alle andere situaties zijn extra instellingen noodzakelijk:

 • Open het Admin Control Center via http://localhost:1947
 • Ga naar Configuration – Access to remote license managers
 • Doe volgende instellingen:

 • Druk 'Submit' na het maken van de aanpassingen. Enkele minuten later zijn deze actief.


D.     Toegang tot de licentieserver van buiten het netwerk (Stabiel internet is noodzakelijk)

Dit is mogelijk op twee manieren:

 • Via een VPN verbinding. Dit is de meest veilige oplossing omdat er kan gewerkt worden met een gebruikersnaam en wachtwoord voor het opzetten van de verbinding.
 • Via een vast IP-adres waarbij alle dataverkeer loopt over poort 1947 van en naar de licentieserver.

 Wanneer er geen stabiel internet voorhanden is:

Het is tevens ook mogelijk om licenties los te koppelen van de licentieserver voor een bepaalde tijd. Als de tijd verlopen is zal de licentie automatisch teruggaan naar de licentieserver.

 • Op de licentieserver, ga naar het Admin Control Center http://localhost:1947. Ga naar het menu Configuration – Detachable licenses en vink “Enable detaching of licenses” aanstel in hoeveel gebruikers je maximaal wil loskoppelen en voor hoe lang. Deze instellingen moet je slechts eenmaal doen.

 • De client computer moet in hetzelfde subnet zitten als de licentieserver. Op de client computer, ga naar het Admin Control Center http://localhost:1947. Ga naar het Products menu en zoek naar de netwerklicentie. Selecteer “Detach”.

 • Selecteer de online loskoppel-methode, specificeer de periode en druk op de knop 'Detach & Attach'.

 • De licentiesleutel is nu losgekoppeld van de licentieserver en gekoppeld met de client computer. Dit zie je nu in het 'Products' overzicht:

 • De groen pijl duidt op het feit dat de licentie werd losgekoppeld van een licentieserver en terug zal gaan naar de licentieserver als de periode verlopen is.


BELANGRIJK: Kies nooit een te lange periode. Er is immers geen manier om een licentie vroeger terug te geven aan de licentieserver.

2. Meer informatie

2.1. Remote communications

Communicatie gebeurt via UDP en TCP poorten 1947 tussen client en server. 

Pythagoras (= de beschermde applicatie) communiceert via de licentiemanager met andere licentiemanagers op computers in hetzelfde netwerk. 

De licentiemanager loopt op zowel client als server.

De lokale licentiemanager, lopend op een client, ontdekt en communiceert met de licentiemanagers op computers die een beschermsleutel bevatten op één van volgende methodes:

 • De lokale licentiemanager doet een UDB broadcast naar lokale subnets via poort 1947 gebruikmakend van: IPv4 (altijd) of IPv6 (indien beschikbaar)
 • De lokale licentiemanager stuurt een UDB "ping" pakket via poort 1947 naar alle adressen gespecificeerd in het Admin Control Center veld “Specify Search Parameters”. Dit mogen adressen zijn van individuele machines of servers.
 • Alle licentiemanagers die worden gevonden door dit proces worden dan verbonden via TCP poort 1947 gebruikmakend van IPv4 of IPv6 en de data nodig voor het gebruik van de beveiligingssleutel worden getransfereerd.


2.2. Trivia

 • De licentiemanager loopt als een service “Hasplms”.
 • De licentiemanager heeft een Admin Control pagina die je kan vinden via http://localhost:1947
 • De licentie is gebonden aan de computer of server waarop deze werd geactiveerd. het is mogelijk deze te verplaatsen. Zie hoofdstuk "Verplaats de licentie". 
 • Volgende acties zorgen voor het verloren gaan van de licentie:
 • Formateren van de harde schijf
 • Herinstalleren van Windows
 • Een crash van de harde schijf
 • Installeer je Pythagoras voor de eerste keer dan zal automatisch een trial-licentie geactiveerd worden gedurende 15 dagen.
 • Je kan het licentienummer, het totale aantal beschikbare gebruikers en het aantal active gebruikers controleren in het Admin Control Center: http://localhost:1947
 • Je kan het licentienummer controleren via Help – Over Pythagoras – Licentie Info.


3. Verplaats de licentie

In het geval dat je de licentie moet verplaatsen van de ene naar de andere computer, dan dien je volgende stappen te volgen:


3.1. Verzamel informatie van de 'recipient computer'

 • Op de 'recipient computer',start het RUS programma.


De computer waar de licentie naartoe moet, is de 'recipient computer'

 • Klik op de Transfer License tab • Druk op de ... knop en navigeer naar de map van je keuze
 • Geef een naam en druk bewaar • Druk op de “Collect and save information” knop
 • Een .id-bestand wordt aangemaakt


3.2. Genereer de 'License Transfer File'

 • Verplaats het .id-bestand naar de 'source computer'.


De computer waar de licentie nu geactiveerd is, is de 'source computer'

 • Op de 'source computer', download en start het RUS programma.
 • Klik op de Transfer License tab • Selecteer de licentie die je wil verplaatsen • Selecteer het .id-bestand dat je naar de aanmaakte en op de 'source computer' plaatste: • Kies een bestandsnaam en locatie voor het nieuwe .h2h-bestand  • Druk op de “Generate License Transfer file” knopDe licentie is nu niet meer beschikbaar op de 'source computer'. Zorg dat je nu het .h2h-bestand niet verliest. Zonder dit bestand kan je het verplaatsen van de licentie niet meer voltooien!

3.3. Gebruik het 'License Transfer File'


Verplaats het .h2h-bestand naar de 'recipient computer'.


De computer waar de licentie naartoe moet, is de 'recipient computer


 • Op de 'recipient computer', start het RUS programma, klik op de Apply License File tab • In het Update File veld, kies je het .h2h- bestand
 • Klik op de 'Apply Update' knop. De licentie is nu verplaatst naar de 'recipient computer'


Om deze procedure succesvol te laten verlopen moeten alle stappen zo snel mogelijk op elkaar volgen  en nauwgezet uitgevoerd worden.