Dit artikel beschrijft de nodige stappen om Pythagoras te installeren en de softwarelicentie te activeren:


 • Download en installeer Pythagoras software
 • Activeer de softwarelicentie


Belangrijke informatie:

 • De softwarelicentie is verbonden met de computer waarop deze wordt geactiveerd.
 • Volgende acties kunnen een verlies betekenen van de softwarelicentie:
  • Formatteren harde schijf.
  • Herinstallatie van Windows.
  • Een crash van de harde schijf.

Pythagoras installatie:

Deze stappen worden beschreven in het artikel "Installeer Pythagoras software":


Installeer Pythagoras software


Activeer licentie:

Start Pythagoras. Je kan in 2 situaties terechtkomen:

 • De trial licentie is verlopen
 • De trial licentie is nog actief


1. De trial licentie is verlopen
  • Start Pythagoras
  • Kopieer en plak de productcode die je kreeg via email: • Klik "Installeer" en "Sluit"
 • Herstart Pythagoras. 
 • Pythagoras zou nu moeten opstarten.


2. De trial licentie is nog actief
  • Ga naar Help – Over Pythagoras – Licentie-info: • Ga naar de tab ‘Installeer nieuwe sleutel’.
 • Kopieer en plak de productcode die je kreeg via email: • Klik "Installeer" en "Sluit".
 • Herstart Pythagoras.
 • De trial licentie zal nog actief blijven totdat deze verlopen is. Nadien zal de nieuwe softwarelicentie actief worden.