Inleiding:


De volumeberekening van puntenwolken werd voorzien van een optie om geïnterpoleerde volumes te berekenen.


Vorige versies van Pythagoras gebruikte de meest uniforme resolutie om een volume te berekenen. Dit betekende dat af en toe, wanneer bepaalde delen van de puntenwolk niet deze resolutie hadden, er gaten ontstonden die verhinderden om een volume te berekenen over de volledige oppervlakte van het project.


Dit werd gevisualiseerd met een percentage in het volumerapport.


Pythagoras kan vanaf nu een interpolatie uitvoeren voor deze gaten/zones en ook hiervoor een geïnterpoleerd volume berekenen.


De Interface zal twee sets waarden tonen, normaal en geïnterpoleerd.


Bij het gebruik van een grenspolygoon zal de interface twee waarden tonen. Eén voor het niet-geïnterpoleerde volume en één voor het geïnterpoleerde, en dit samen met een percentage die de dekking van de polygoon voorstelt voor beide waarden.


Wanneer geen grenspolygoon gebruikt wordt kan Pythagoras geen percentages tonen voor de dekking, maar enkel een waarde voor het niet-geïnterpoleerde en het geïnterpoleerde volume.
Video:


Deze video toont hoe het werkt: