Gebruik

Deze transformatie wordt gebruikt indien u een tekening of afbeelding lineair wenst te verschalen ten opzichte van referentiepunten. Het resultaat is een horizontale transformatie (X en Y). Een hoogtetransformatie (Z) is ook mogelijk. Vaak volstaat echter de horizontale transformatie (rotatie en translatie in het vlak).

Werkwijze

 • Open een nieuwe tekening.
 • Ga naar het menu: Bestand - Importeer - Beeld - Verbinden met bestand.
 • U kan de afbeelding bijknippen via het menu ‘Bewerken’. Gebruik: Knip beelden weg buiten gebied. Klik om de eerste hoek van de snijrechthoek te bepalen. Sleep om de tweede hoek te bepalen. 
 • Teken minimaal 3 punten op de afbeelding die overeenkomen met punten in uw referentietekening.
 • Benoem in beide documenten die punten met dezelfde puntnummer.
  Bijvoorbeeld: 1001, 1002, 1003
 • Selecteer de 3 punten in het te transformeren document en ga naar het menu: Berekening Transformatie - Helmert Transformatie… .
 • Je refereert naar de punten van de referentietekening welke ook geopend is in Pythagoras. Klik op: 'Zoek coördinaten op'.
 • Kies 'Bereken schaal' en zet 'Transformeer Z' uit, druk vervolgens op: Bereken.

 


 • In de kolommen f(X) en f(Y) worden de verschillen getoond tussen basis en referentie. Deze verschillen resulteren in een algemene verplaatsing in X en Y, een rotatie en dus ook een standaardafwijking. Als de standaardafwijking te hoog is, dan komen de constellaties van de basis- en referentiepunten niet overeen en moeten deze gecontroleerd worden. 
 • Als de standaardafwijking acceptabel is druk dan op OK.
 • Een 'Globaal CS' wordt berekend.
 • Druk op het icoon in het topmenu, kies 'Globaal CS' en kies het bijpassende coördinatensysteem.