Inleiding


Pythagoras 2023 zal in staat zijn om stockpiles automatisch te detecteren rechtstreeks op de puntenwolk.

Na het bijwerken van het algoritme voor het detecteren van breuklijnen, is het nu ook mogelijk om automatisch een polylijn rond een stockpile te tekenen. Net als bij het eerdere breuklijn-tools kan een minimumlengte ingesteld worden.


 


Deze 3D-polylijn kan later worden gebruikt om een polygoon te maken voor verdere toepassingen zoals volumeberekening rechtsreeks op een puntenwolk of de aanmaak van DTM.


Video