Om de opslag van een puntenwolk-bestand te verminderen, is er een nieuwe compressie geïntroduceerd. De bestandsextensie is niet veranderd (.PPCH met bijbehorende map), maar de compressiemethode wel. 

Samen met enkele andere geheugentools heeft dit geresulteerd in een vermindering van het geheugen dat kan oplopen tot 50%. Puntenwolk-bestanden uit eerdere versies zijn nog steeds compatibel met Pythagoras 2023.