In plaats van een pad te gebruiken, is het nu mogelijk om een lengteprofiel en een dwarsprofielen aan te maken via een polylijn. 

Ook een talud kan vanaf nu berekend worden na de selectie van een polylijn. :