• Open de coördinatenlijst in kladblok, Notepad++ of Excel.
 • Controleer de hoekeenheid: decimale graden of graden-minuten-seconden
 • In Pythagoras, kies dezelfde hoekeenheid:
 • Ga naar instellingen > voorkeuren. • Kies DEC in het geval van decimale graden, of DMS in het geval van graden-minuten-seconden. • Het formaat van de coördinatenlijst moet als volgt zijn: PUNTNUMMER - LENGTEGRAAD - BREEDTEGRAAD. Een Z-waarde is optioneel. • In Pythagoras, kies een coördinatensysteem via Instellingen > Documentinstellingen > Coördinatenreferentiesysteem. • Kies het juiste CRS (CRS = coördinatensysteem, zoals Lambert 72). Betreft het een meting in België, kies dan Lambert 72. In Nederland kies je Rijksdriehoeksnet 2008. • In het controlepaneel, kies "WGS84". • Importeer data via Bestand > Importeer > Coördinatenlijst. • Selecteer de eerste optie als je geen z-waarde hebt, selecteer de tweede optie als je wel een z-waarde hebt. • Selecteer het juiste bestand met de coördinatenlijst.
 • De punten worden geïmporteerd in het juiste stelsel.