Een DWG bestand kan naar Xref-DWG bestanden verwijzen. Pythagoras zal dit type DWG niet automatisch omzetten naar een Pythagoras bestand met referenties.

Er zijn 2 mogelijkheden om deze bestanden toch correct in Pythagoras te laden:


Optie 1: Converteer het DWG bestand in DWG TrueView

In het menu, kies: File DWG Convert… :

Selecteer het bestand dat geconverteerd dient te worden:

Druk op de knop ‘Conversion Setups…’ 

Hier zie je vervolgens verschillende conversieopties:

Selecteer een map waar je het nieuwe DWG bestand wil gaan bewaren. Het is belangrijk dat je het originele bestand niet overschrijft.

Maak een selectie van welke acties je wil uitvoeren tijdens de conversie:

  • Check and fix errors
  • Set default plotter to ‘none’
  • Bind external references: Bind or Insert
  • Purge drawings


Als je een bestand hebt dat Xref-DWG's bevat, is het belangrijk dat je volgende opties kiest: Bind external references - Insert. 

Het DWG bestand, dat werd geconverteerd, kan vervolgens geïmporteerd of geopend worden in Pythagoras. De objecten die eerder in de verschillende Xref-DWG's zaten zitten nu allemaal in deze ene tekening.


Optie 2: Converteer en laad elk Xref-DWG bestand apart in Pythagoras als een subdocument

Open elk Xref-DWG bestand apart in Pythagoras en bewaar als een Pythagoras bestand.

Open het hoofd-DWG bestand dat de Xref-DWG bestanden bevat. Pythagoras toont een bericht dat verschillende referenties niet geladen kunnen worden. Bewaar dit bestand als een Pythagoras bestand.

In het hoofddocument kan je nu de verschillende Pythagoras documenten, die vroeger Xref-DWG bestanden waren, als subdocumenten laden.

Een subdocument toevoegen doe je met de groene plus. Verwijderen, doe je met het rode minteken.

Je kan elk subdocument een verschillende toestand geven.