Het dialoogvenster voor dwarsprofielen is herzien om u meer vrijheid te geven bij het maken van dwarsprofielen.


De instellingen zijn gesorteerd in vier nieuwe tabbladen:


- Het tabblad 'Dwarsprofielen'


- Het tabblad 'Lengteprofiel'


- Het tabblad 'Records'


- Het tabblad 'Layout'
Op dit laatste tabblad hebben we de mogelijkheid geïntroduceerd om uw dwarsprofielen rechtstreeks op te slaan naar een nieuw planblad in de bestaande tekening. Kies de optie 'Nieuw planblad' en geef uw planbladen een naam. Als de naam al in uw tekening staat of als u uw dwarsprofielen opnieuw wilt genereren, kunt u ervoor kiezen om de bestaande planbladen te overschrijven.


Om dit proces nog verder te automatiseren, kunt u ervoor kiezen om een prototype-tekening toe te voegen, zodat alle gegenereerde bladen automatisch de gewenste lay-out krijgen.


In uw prototype-tekening kunt u een (verborgen) punt toevoegen met een specifiek puntnummer om de linksonder positie van het dwarsprofiel te bepalen. Zorg ervoor dat u dit nummer op het tabblad 'Indeling' schrijft en genereer uw bladen. Op deze manier worden profielen automatisch op de juiste positie op het blad geplaatst.