Overlappende punten/lijnen vinden


In het dialoogvenster 'Zoek' vind je deze nieuwe functie in het tabblad 'Geo kenmerken':

Je kunt specifiek filteren op alle punten, alleen de laagste punten of alleen de hoogste punten.Je hebt ook de optie om te zoeken naar overlappende lijnen.
Zoek met dezelfde kenmerken


Je kunt nu elk object selecteren en naar gelijksoortige objecten zoeken met het dialoogvenster Zoeken.

Selecteer gewoon een object, klik er met de rechtermuisknop op en kies "Bewerken - Zoek met dezelfde kenmerken...".


Het dialoogvenster Zoeken verschijnt en vult automatisch alle attributen in die kunnen worden herkend van het geselecteerde object.


Als je dan zoekt, krijg je een lijst van alle gelijkaardige objecten in de tekening.