We zijn verheugd verbeteringen aan te kondigen in viewport verschaling in Pythagoras 2024, waardoor tekeningen duidelijker worden. Als reactie op feedback over schaalproblemen in Pythagoras 2023, hebben we de werkwijze grondig herzien.
In Pythagoras 2024 worden viewports op een andere manier geschaald om de leesbaarheid te verbeteren. U kunt nog steeds de schaal aanpassen met de instelling 'schaalfactor', maar in de meeste gevallen zal dit niet meer nodig zijn.
Als u bestaande tekeningen met viewports, die gemaakt zijn in een voorgaande versie van Pythagoras, in de nieuwe versie opent, dan krijgt u de volgende melding:
De viewports zijn aangepast om de layout te verbeteren.


De layout van de bestaande viewport is mogelijk veranderd. We raden aan om de viewports en hun schaalfactoren even na te kijken.